TOPES AUTOADHESIVOS

4813

TOPE ADHESIVO RECTANGULAR BLANCO

4813/03

TOPE ADHESIVO REDONDO BLANCO

TOPES DE GOMA PARA FLOTANTES VARIOS

4800/50-4800/52

TOPE P/FLOTANTE FRANKLIN

4812/40-4812/41

TOPE P/FLOTANTE GROWE DE 1/2"

4812/45-4812/46-4812/47-4812/48-4812/49-4812/50

TOPE PLANO P/FLOTANTE DE 1/2"

4812/51-4812/52

TOPE CONICO P/FLOTANTE DE 1/2"-3/4"

4812/53-4812/54-4812/55

TOPE CONICO P/FLOTANTE 1.1/4"

4812/56-4812/57

TOPE DEVESA P/FLOTANTE DOBLE CIERRE DE 1/2"

4812/58

TOPE DEVESA P/FLOTANTE DE 1"

4850/50-4850/51-4850/52

TOPE P/FLOTANTE ALTA PRESION DE 1/2"